Bevidsthedsberøring

Psykoterapeutisk afspænding

Bag åndedrættet findes en livgivende kraft, som er skabende, formgivende og transformerende. Ved hjælp af mild og rolig støtte til kroppen kan der åbnes op til afspænding, indsigt og forandring.

BevidsthedsBerøring går bag om gamle, stivnede mønstre i krop og sind og inviterer til, at kroppens naturlige egenskaber kommer frem. Metoden er afstressende, forløsende og revitaliserende.

Begynd at opleve, at det er kroppen, hjertet og åndedrættet, som viser vejen til den indre kundskab, som alle gemmer på.

BevidsthedsBerøring anerkender, at hvert eneste menneske er unikt og rummer muligheden for at få kontakt til de skjulte, indre ressourcer og en ny selvopfattelse.  

-en terapi som arbejder i nuet

BevidsthedsBerøring er sammensat af forskellige berøringsteknikker, som tager udgangspunkt i afspænding og støtte til kroppen men også omfatter regulerende og energigivende berøring.

Samtalen undervejs i behandlingen berører både det mentale, fysiske, følelsesmæssige og åndelige plan.                       

Behandlingen vil altid være forskellig, da der tages udgangspunkt i klientens aktuelle situation. Der er ikke to behandlinger der er ens, heller ikke for den samme klient.

Resultaterne er meget forskellige, lige fra almindelig afspænding og ”meditativ fordybelse” til større følelsesmæssig indsigt med efterfølgende ny energi og livsduelighed. Mange oplever, at kroppen giver slip på gamle, dybe spændinger og får et nyt liv.

Baggrunden

BevidsthedsBerøring ligger i forlængelse af en lang række kropsterapier udformet af læger, psykoterapeuter og fysioterapeuter, som i tidernes løb har arbejdet med krop-psyke sammenhænge bl.a. Wilhelm Reich, Alexander Lowen, Peter Levine og Marion Rosen. Meoden udspringer direkte af Rosenmetoden (efter Marion Rosen), men er mere bredspektret i sin metode og beskrivelse.

BevidsthedsBerøring er afspænding med udgangspunkt i anatomi og fysiologi samt i de senere års forskning i berøring og hormoner bl.a. professor Kerstin Uvnäs Mohbergs forskning i ”freds-hormoner” (bog: ”Molecules of Emotions”).

BevidsthedsBerøring læner sig også op af klinisk psykologisk forskning og dermed sammenhængen mellem nervesystemets og hjernens opbygning set i sammenhæng med kroppens forsvarsmekanismer.

BevidsthedsBerøring refererer også til ”åndsvidenskabelig forskning” som fx præsenteret af Rudolf Steiner og Martinus – og til traditionel østlig energilære.

Der inddrages ofte fagfolk fra andre områder i kurser og undervisning til inspiration samt udbygning af forståelsen for det flerdimensionale rum: mennesket, kroppen, livet og bevidstheden.

Silke S.D. Larsen 18.05.2011 13:18

Bevidsthedsberøring formår på nænsom og kærlig vis at aktivere og støtte kroppens egne selvhelbredende kræfter til større vitalitet, livskraft og sjælsglæde.

| Svar

Nyeste kommentarer

08.09 | 17:50

Hej Hope.
Send mig en mail på englegaarden@hotmail.com så får du al info

08.09 | 15:27

Kære Stella Dea jeg vil meget gerne med på holdet ligeså du har plads🙏
Kh Hope

08.09 | 15:23

Kære Stella Dea
Hvad er din pris for yoga
Kærligst Hope

18.05 | 13:18

Bevidsthedsberøring formår på nænsom og kærlig vis at aktivere og støtte kroppens egne selvhelbredende kræfter til større vitalitet, livskraft og sjælsglæde.